Jakie są kryteria otrzymania dotacji na działalność gospodarczą?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dużymi kosztami, dlatego aby ułatwić start nowym przedsiębiorcom lub wesprzeć istniejące firmy w rozwoju, państwo przyznaje dotacje na działalność gospodarczą.

Otrzymanie dotacji na działalność gospodarczą wiąże się z spełnieniem pewnych kryteriów. Najważniejszym z nich jest to, że dana działalność musi prowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej w danej gminie, powiecie lub województwie. Firmy mogą otrzymać także dotację na rozpoczęcie działalności lub jej rozwój, a także na inwestycje.

Aby otrzymać dotację przedsiębiorca musi złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie. Ten powinien zawierać informacje o przedsiębiorstwie, jego celach i planach na przyszłość. Dodatkowo, przedsiębiorca musi przedstawić swój biznesplan oraz okazać dowody finansowe, że jest w stanie prowadzić działalność gospodarczą.

Otrzymanie dotacji na działalność gospodarczą nie jest łatwe, ale jest w zupełności możliwe. Ważne jest, aby osoba ubiegająca się dokładnie przygotowała się do tego procesu i spełniła wszystkie wymagania.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o dotację?

Przedstawiamy listę dokumentów, które są potrzebne do ubiegania się o dotację na działalność gospodarczą:

 • Wniosek o dotację
 • Opis projektu
 • Plan finansowy
 • Deklaracja o niekaralności
 • Oświadczenie o wykorzystaniu środków
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Kserokopia dowodu osobistego

Gdzie szukać informacji o dotacjach na działalność?

W sieci istnieje wiele stron i blogów, które publikują informacje o dotacjach na działalność gospodarczą. Aby uzyskać do nich dostęp, wystarczy wyszukać w wyszukiwarce internetowej frazy takie jak „dotacje na działalność gospodarczą”, „jak uzyskać dotację na działalność gospodarczą” lub „kryteria otrzymania dotacji na działalność gospodarczą”.

Warto też zapoznać się z ofertami dotacyjnymi poszczególnych instytucji, np. urzędów pracy, agencji rynku pracy, funduszy unijnych, programów operacyjnych, a także innych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Informacje o dotacjach na działalność gospodarczą można też uzyskać bezpośrednio od instytucji, które je udzielają. Warto więc śledzić ich strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych.

Jakie są najczęstsze błędy podczas ubiegania się o dotację?

Najczęstszymi błędami podczas ubiegania się o dotację są:

 • Nieprecyzyjny cel
 • Nieodpowiednia dokumentacja
 • Brak wykonalności
 • Niejasne zasady
 • Niewłaściwe kryteria