Jakie są najlepsze sposoby na rozwój lokalnej społeczności?

Społeczności lokalne na przestrzeni lat stały się przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Zauważono bowiem dość niepokojące tendencje odnoszące się do spadku aktywności zarówno w zakresie zawodowym jak i edukacyjnym. Na podstawie analiz różnorodnych społeczności lokalnych, jasno można zauważyć, że pojawia się w tym zakresie szereg dysproporcji. Wobec tego pojawiły się dotacje dla lokalnych społeczności, które mają służyć ich aktywizacji.

Jak wykorzystać dotację na rozwój lokalnej społeczności?

Dotacje dla lokalnych społeczności powinny być w całości przeznaczone na ich aktywizację. Oznacza to, że lokalne społeczności powinny wykorzystać i przeznaczyć środki finansowe np. na zakres tworzenia nowych miejsc pracy lub w kwestii tworzenia nowych miejsc kultury. Ciekawym sposobem na to, by wykorzystać dotacje dla lokalnych społeczności jest także organizowanie różnorodnych warsztatów i kursów, które mają na celu dostarczyć lokalnej społeczności możliwości w zakresie podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Nowe uprawienia są gwarancją aktywniejszego uczestnictwa w rynku pracy.

Jakie są najważniejsze wymagania dotyczące ubiegania się o dotacje?

Głównym wymaganiem, jeśli chcemy ubiegać się o dotacje dla lokalnej społeczności jest nic innego, jak posiadanie odpowiedniego projektu. W nim musi zostać uwzględnione to, na co chcemy przeznaczyć daną dotację, a także jaki wpływ realizowana przez nas inwestycja będzie miała wpływ na aktywizację społeczności lokalnej. 

Jakie są najczęstsze błędy podczas ubiegania się o dotacje?

 Dotacje dla społeczności lokalnej nie są wcale takie trudne do uzyskania. Niemniej jednak popełniane jest już na samym początku wiele błędów. Przede wszystkim brak przekonującego projektu i odpowiedniej argumentacji w ramach projektu, znacznie przekreśla szansę na to, by uzyskać dotacje dla społeczności lokalnej. Kolejnym błędem jest brak przestrzegania terminów składania wniosków, które niestety, ale są wyjątkowo restrykcyjnie pilnowane przez urzędników.

Komentuj