Szanowni Państwo,

Z satysfakcją informujemy, że podjęte m.in. przez Polską Sieć LGD starania o zmianę podziału środków na województwa w ramach Działania LEADER/RLKS zakończyły się powodzeniem. Dziękujemy za wsparcie ze strony parlamentarzystów, senatorów i niektórych zarządów województw.

Najważniejszą informacją jest to, że w sytuacji gdyby zabrakło środków dla wszystkich LGD, środki rozdzielone zostaną na wszystkie województwa proporcjonalnie czyli zabranie ich w jednakowym stopniu w każdym województwie. Mamy jednak nadzieję, że środków wystarczy dla wszystkich wnioskujących o realizację LSR.

Poniżej pismo od Dyrektora DROW MRiRW w tej sprawie do wybranych podmiotów, w tym PS LGD.

Z MRiRW 1-07-2015 str2 Z MRiRW 1-07-205 str3 Z MRiRW 1-07-2015 str1