Utworzona została Grupa Robocza ds. RLKS. Poniżej pismo Pana Ministra Tadeusza Nalewajka w tej sprawie, określające skład Grupy i zakres jej prac.

GR ds. RLKS Pismo ze składem bez rozdz