Poniżej znajduje się II wersja PROW 2014-2020.

FINAL 2014_01_24_III_PROJEKT_PROW

W dniu 5 lutego 2014 r. w MRiRW odbyła się prezentacja tej wersji Programu.

Do dnia 10 lutego 2014 r. trwają konsultacje Programu. Uwagi należy zgłaszać na formularzu, zamieszczonym na stronie MRiRW. Poniżej uwagi wypracowane przez Polską Sieć LGD.

Zbiorcze_2 uwagi do II wersji PROW 2014

Zachęcamy do, jak najliczniejszego przez LGD w Polsce, złaszania uwag do MRiRW.