W załączeniu ile jest obecnie wniosków o realizację LSR. Ile z tego zostanie – dowiemy się najprawdopodobniej dopiero w maju. Tabela nie uwzględnia (prawdopodobnie siedmiu) LGD w miastach woj. kujawsko-pomorskiego.
Moje pytania i refleksje (na część z nich mogą odpowiedzieć LGD):

Pytanie 1 – ile LSR tylko z EFMR pokrywa obszary, na których nie ma innych LSR. Pytanie 2 i 3 – Z jakich powodów LSR są tylko z EFMR? Ile z nich mogło być w wielofunduszowych, a wybrało tylko EFMR? Przy założeniu, że LSR tylko z EFMR w kujawsko-pomorskim i podlaskim nakładają się na inne LSR, to wtedy 31 LSR na 32 jest wielofunduszowych tj. 96,9% czyli prawie wszystkie LGD, które mogły wybrać RPO – to zrobiły. To, że jest tylko jedna LSR czterofunduszowa wynika zapewne głównie z faktu, że nie każda (i raczej mniejszość) LSR mogła zastosować EFMR (wymogi odnośnie określonego poziomu zatrudnienia w sektorze rybactwa i rybołówstwa, sprzedaży ryb i zarybiania).

Krzysztof Kwatera

Złożone wnioski o wybór LSR