Szanowni Państwo,
Za tydzień rozpoczynamy rejestrację uczestników wyjazdu studyjnego do Szwecji. Poniżej szczegółowe informacje, kto i na jakich zasadach dokonywać będzie zgłoszeń.
Zgodnie z zapisami Wniosku o Przyznanie Pomocy zgłoszenia na wyjazd studyjny dokonują regionalne sieci. Dla pewnego uporządkowania całego procesu zgłaszania uczestników Zarząd PS LGD podjął decyzję, że osobą zgłaszającą może być:
a) członek zarządu regionalnej sieci zarejestrowanej w KRS,
b) przedstawiciel regionu w GTL w przypadku sieci nieformalnych.
Każdy region będzie miał zapewnione 2 miejsca na wyjeździe. Region będzie mógł zgłosić więcej osób. Przy czym liczba przydzielonych miejsc zależeć będzie od wolnych miejsc.
Cały proces rejestracji, dla jej usprawnienia, zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem formularzy Google. Dlatego już teraz prosimy aby przedstawiciele regionów zebrali w swoich województwach informację o chętnych na wyjazd studyjny.
Do zgłoszenia, ze względu na konieczność wpłacenia kaucji i wykupu ubezpieczenia potrzebne będą następujące dane uczestników:
– pełna nazwa LGD zgodna z wpisem w KRS,
– pełny adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod, poczta),
– adres e-mail,
– NIP,
– imię i nazwisko uczestnika,
– nr PESEL,
– adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod, poczta),
– wymagania dot. diety wegetariańskiej lub wegańskiej.
Po szczegółowe informacje proszę zgłosić się do swoich Sieci Regionalnych.
Pozdrawiam
Janusz Bartczak