12 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Komitetu Monitorującego PROW ds. RLKS. Głównym tematem dyskusji była sprawa wyboru LSR i kwestia brakujących środków dla wszystkich środków. Poniżej notatka robocza z tego spotkania.

Notatka_1 robocza GR ds RLKS 12_04_2016