W dniu 31 maja br. ELARD zorganizował w Brukseli konferencję „Role of bottom-up approach renewing ESI Funds for 2021-2027”, w której z ramienia Polskiej Sieci LGD uczestniczył Piotr Sadłocha – Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Wśród wystąpień zaproszonych panelistów szczególne znaczenie miała prezentacja przygotowana przez Carole Mancel Blanchard z DG Regio. Pani Carole podkreśliła, że na ten moment brak jest jeszcze danych statystycznych, które jednoznacznie pozwoliłby zdecydować jak będzie wyglądał CLLD w kolejnym okresie programowania. W swojej prezentacji nakreśliła cztery możliwe scenariusze CLLD w przyszłości:

– Brak CLLD,

– CLLD wdrażane dalej bez zmian,

– CLLD obowiązkowe we wszystkich krajach członkowskich,

– Uproszczone CLLD.

Głównym zagrożeniem dla CLLD i jego przyszłego zastosowania może być wysoki poziom skarg z państw członkowskich na złożoność zasad polityki spójności oraz zbyt wolne wdrażanie, które może powodować umorzenia środków. Na stronie Internetowej http://www.elard.eu/news/en_GB/2017/06/06/readabout/leader-clld-gathering-role-of-bottom-up-approach-renewing-esi-funds-for-2021-2027 dostępne są prezentacje z konferencji.