W województwie łódzkim wybrano 16 LGD wiejskich i 1 LGD rybacką. Nie starczyło środków dla 1 LGD wiejskiej i 1 LGD rybackiej. Szczegóły poniżej.

Łódzkie uchwała Komisji ds wyboru

Ze strony Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

Ostatecznie 17 LSR zostało wybranych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (9 LSR – finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 5 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego). 1 LSR nie została wybrana do realizacji LSR z powodu braku dostępnych środków na realizację tej LSR.

Zachodniopomorskie lista_ocenionych_lsr