W PORADNIKU DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 jest informacja, że:

Pomocna przy wyborze właściwych metod współpracy, z mieszkańcami i podmiotami działającymi na obszarze objętym LSR, będzie z pewnością Baza dobrych praktyk partycypacji prowadzona w ramach projektu „Decydujmy razem”, dostępna na stronie www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl.

Na podanej stronie Baza jednak nie działa. Polecamy link: partycypacja.fise.org.pl.