POLSKA SIEĆ LGD ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny na Węgry organizowany w dniach 23- 27 września 2013r. pn. „Wymiana doświadczeń i podsumowanie programu Leader 2007-2013 oraz perspektywa finansowania na lata 2014-2020”

 

Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), noclegi oraz ubezpieczenie jedynym warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zakwalifikowanie się do przedsięwzięcia oraz dotarcie do jednego z wyznaczonych miejsc zbiórki Wałcz, Poznań, Łódź, Warszawa, Kraków


1. Zakres tematyczny/Cel wyjazdu:

  • Wytyczenie właściwego kierunku wspólnych działań polskich i węgierskich lokalnych grup działania.
  • Zdobycie informacji know-how w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
  • Wyciągnięcie wniosków z realizacji programu Leader w latach 2007-2013 w Polsce i na Węgrzech oraz zdobycie wiedzy na temat procedur realizacji programu Leader w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.


2. Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu:

  • Przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w POLSKIEJ SIECI LGD
  • Przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w Lokalnych Grupach Działania na terenie kraju

3. W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę:

  • Kolejność zgłoszeń 100%

4. Formularze zgłoszeniowe należy składać na adres mailowy polskasieclgd@gmail.com do dnia 13 września 2013r. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po określonym terminie, zakwalifikowany uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, jeśli miejsce pozostanie niewykorzystane. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

ZGLOSZENIE UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM – FORMULARZ