MRiRW odpowiedział na list Pomorskiej Sieci LGD w sprawie nadkontraktacji LGD, wskazując, ze takie rozwiązanie nie jest możliwe.

Nadkontraktacja – odp MRiRW