PS LGD wystąpiła z pismem do Pana Ministra Ryszarda Zarudzkiego z prośbą o nadkontraktację LGD w Działaniu M19 LEADER/RLKS. Pozwoliłoby to przyznać środki wszystkim LGD, które złożyły wnioski i uzyskają minimalną ilość punktów.

Nadkontraktacja pismo PS LGD do Min Zarudzki 24_03_2016