kwatera

O adekwatnie duże do potrzeb lokalnych, środki na RLKS, biorąc pod uwagę, że:

 • ·         Obowiązkowo przeznaczone zostanie 5% z EFRROW; z pozostałych funduszy dowolnie
 • ·         Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego zaproponowała, podobnie jak ELARD (europejska sieć LGD) i Polska Sieć LGD (PS LGD), 10% z EFRROW.
 • ·         Komitet Regionów, w skład którego wchodzą m.in. Marszałkowie województw, w swojej bardzo pozytywnej opinii o RLKS, zasugerował przeznaczenie na RLKS min. 5% z pozostałych funduszy. Podobnie postuluje PS LGD.

Podsumowując, oczekujemy:

 • ·         Powołania zespołu koordynującego prace w zakresie RLKS w Polsce i większego zaangażowania MRR w te prace;
 • ·         Przeznaczenia min. 10% z EFRROW oraz min. 5% z EFRR, min. 5% z EFS i min. 5% z EFMiR na zastosowanie RLKS w Polsce;
 • ·         Zastosowania RLKS na wszystkich obszarach wiejskich, małych i średnich miast oraz obszarach zmarginalizowanych (rewitalizowanych) dużych miast.
 • ·         Większych kompetencji w zakresie oceny projektów przez doświadczone LGD i wyboru projektów współpracy przez LGD. 
 • ·         Jednego, prostego mechanizmu wdrażania RLKS w przypadku wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
 • ·         Możliwości swobodnego wyboru przez społeczność lokalną realizacji LSR ze środków EFRR i EFS (dla pozostałych funduszy wg definicji obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa).
 • ·         Dwuetapowego wyboru LGD do realizacji LSR.   
 • ·         Większego udziału przedstawicieli LGD, LGR i społeczności lokalnych miast w pracach dotyczących RLKS.
 • ·         Szerokiej kampanii informacyjnej o RLKS i pracach związanych z zastosowaniem tego mechanizmu w Polsce.