Poniżej odpowiedzi MRiRW na uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia o realizacji LSR.

Odp MRiRW na uwagi PS LGD