Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych LGD uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielnie zamówienia ofertowego na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii z dnia 17.08.2018r. zostaje unieważnione.

Uzasadnienie: Wykonawca, który został wybrany nie może zrealizować zadania za cenę, którą zaoferował, z powodu wzrostu cen biletów lotniczych.