Zapraszamy do udziału w pracach Partnerstwa Tematycznego 22 „Działania na rzecz współpracy instytucjonalnej i tworzenia lokalnych partnerstw”, które jest częścią tzw. Mapy Drogowej Strategii III sektora.
Zainteresowani proszeni są o wypełnienie i odesłanie załączonej deklaracji współpracy na adres:  kwatera@onet.pl.
W załączeniu też publikacja „Strategiczna mapa drogowa rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce”.

Deklaracja_2 do PT 22

IIISdP_publikacja