Poniżej notatka robocza z pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej ds. RLKS, które miało miejsce 21 lipca 2015 r.

GR ds RLKS 21_07_2015 not robocza