W województwie świętokrzyskim, opolskim i mazowieckim wybrano jedne z pierwszych LSR.

Lista ocenionych LSR w województwie mazowieckim jest dostępna pod adresem: http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie_o_wyborze_strategii.html. Niestety 3 LSR nie zostały wybrane.

W województwie świętokrzyskim wybrano wszystkie LSR „wiejskie” – 17 i jedną z dwóch monofunduszowych LSR „rybackich”. Poniżej uchwała Zarządu Województwa z listą ocenionych LSR.

Świętokrzyskie lista ocenionych LSR

Podobnie w województwie opolskim – wybrano (część warunkowo) wszystkie LSR zgłoszone do konkursu – 10 „wiejskich” i jedną „rybacką”. Poniżej uchwała Komisji.

Opolskie lista ocenionych LSR