W załącznikach przedstawiamy państwo pismo wysłane przez PS LGD do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pytaniem o sprawdzenie zasadności zapisów umowy o przyznanie pomocy w realizacji kosztów zrealizowanego zadania z innych środków publicznych pismo do ministerstwa oraz odpowiedź z ministerstwa odpowiedź z ministerstwa