open

Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu PS LGD, które odbędzie się w dniu poprzedzającym konferencję „PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 – NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA”, tj. 29 września br. (wtorek) w Koszęcinie (województwo śląskie, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, www.zespolslask.pl , Sala Zielona). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00 w Sali Zielonej.

Celem spotkania będzie omówienie bieżącej sytuacji dot. podejścia LEADER zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i poszczególnych regionów, a także przygotowanie się do części panelowo-dyskusyjnej konferencji, która odbędzie się w dniu następnym.

Do udziału w spotkaniu 29 września br. zapraszamy po 1 przedstawicielu każdej Sieci Regionalnej zrzeszonej w PS LGD. Organizatorzy pokrywają koszty kolacji, która jest przewidziana na godzinę 19.30. Koszty noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Dla ww. przedstawicieli Sieci zarezerwowano noclegi na miejscu w Pałacu w cenie 90 zł za pokój jednoosobowy ze śniadaniem (koszt pokoju 2-osobowego wynosi 160 zł). Rezerwacji noclegów należy dokonywać osobiście pod numerem telefonu 34 310 64 01 wskazując, iż nocleg rezerwowany jest z puli Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (b.WAŻNE!).

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń udziału w spotkaniu wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy:

http://silesia.smartforms.pl/formularz/formularz-zg-oszenia-udzia-u-w-spotkaniu-przedstawicieli-regionalnych-sieci-lgd-zrzeszonych-w-ps-lgd-29-wrze-nia-br-kosz-cin/normal/wypelnij

 

Informacji dot. spotkania udziela w Biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów p. Iwona Kłosowicz, tel. 32 25 11 021, e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl .