W dniu 16 lutego odbyło się III posiedzenie Podgrupy ds. podejścia LEADER i RLKS Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Poniżej znajduje się notatka z tego posiedzenia.

Notatka_1 z LEADER_CLLD Subgroup_16_02_2016 (2)-1