Poniżej informacja o wynikach sondażu nt. roli LGD w promocji żywności, przesłana do członków podgrupy roboczej PROW 2014-2020.

Z 44 (ponad 13% LGD w Polsce) otrzymanych ankiet wynika, że 68% LGD ma cel w Lokalnej Strategii Rozwoju, związany z promocją produktów lokalnych, a 25% LGD ma cel związany stricte z promocją żywnościowych produktów lokalnych. Ponad 77% LGD wspiera sprzedaż żywnościowych produktów lokalnych w różny sposób, głównie jest to wsparcie udziału producentów i wytwórców żywności na targach, jarmarkach, festiwalach czy konkursach, przy czym ponad 50% LGD jest inicjatorem i organizatorem takich wydarzeń. Ponad 40% wspiera producentów w zakresie rejestracji ich produktów na liście produktów tradycyjnych. Średnio jedno takie LGD wsparło blisko dwa produkty, a docelowo planuje wesprzeć cztery. 55% LGD wspiera inwestycje innych podmiotów w zakresie promocji i sprzedaży żywnościowych produktów lokalnych. Średnio na jedno takie LGD przypada jedna inwestycja w tym zakresie, a docelowo planowane są trzy inwestycje na jedno LGD.

Chciałem także podkreślić, w związku z wspomnianą na spotkaniu w dniu 23 maja potrzebie promocji marki polskiej żywności, że takie działania, oczywiście w skali lokalnej, podejmują LGD. W Europie dobrym przykładem jest np. znak promocyjny „Fuksja” wygenerowany przy wsparciu LGD West Cork Development Partnership. Kilkanaście czeskich LGD jest koordynatorem lokalnych znaków promocyjnych. Powstała też w czeskiej Republice, krajowa sieć tych koordynatorów. W Polsce co najmniej kilka LGD jest inicjatorem powstania i administratorem lokalnych znaków promocyjnych. Znaki te nie zawsze dotyczą tylko produktów żywnościowych. Programując promocję polskiej marki (znaku promocyjnego) polskiej żywności, warto te lokalne inicjatywy wziąć pod uwagę. Różne inicjatywy można objąć parasolowym, na obszarze kraju lub regionów, znakiem promocyjnym. Inicjatywa parasolowej marki realizowana jest w ramach projektu „Produkt Lokalny Małopolska” przez, współpracującą z kilkoma małopolskimi LGD, Fundację Partnerstwo dla Środowisko z Krakowa.