W dniu 27 listopada uczestniczyliśmy (K. Kwatera, W Magryś, P. Sadłocha, J. Sokólska) w spotkaniu z udziałem Pani Minister Szalczyk, przedstawicieli DROW MRiRW i przedstawicieli MRR. Spotkanie było odpowiedzią na list PS LGD w sprawie potrzeby rozmów o zastosowaniu RLKS w Polsce. Co udało się ustalić:

– do końca roku mają być wytyczne z MRR nt. RLKS i przetłumaczone na język polski Wspólne Wytyczne 4 DG KE nt. RLKS,

– MRiRW przygotowuje ustawę, w której mają znaleźć się regulacje odnośnie RLKS, dlatego nie ma ich np. w projekcie rozporządzenia
o zastosowaniu Polityki Spójności w programach operacyjnych.

Było to pierwsze spotkanie, na którym mieliśmy okazję rozmawiać o RLKS z przedstawicielami obu ministerstw.