Uwagi do projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia ws. wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz rozporządzenia ws. funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji w ramach PROW 2007-2013 przesłane do MRiRW.

 

 

UWAGI POLSKIEJ SIECI LGD DO PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ PROW 2007-2013