Poniżej podano uwagi Polskiej Sieci LGD do projektów rozporządzeń w Działaniu LEADER/RLKS dotyczących kosztów bieżących i aktywizacji oraz projektów współpracy.

PS LGD_2 uwagi do projektu koszty bieżące PS LGD

PS LGD uwagi do projektu rozp współpraca LGD