Poniżej prezentujemy uwagi zebrane przez Polską Sieć LGD od swoich członków do projektu rozporządzenia MRiRW ws wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

PS_4 LGD uwagi do projektu rozp wdrażanie LSR