Poniżej wersja kwietniowa (ostateczna) Wspólnych Wytycznych 4 Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskich. Dokument został przetłumaczony przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bardzo polecamy go osobom zaangażowanym w programowanie środków z UE na lata 2014-2020. Komisja Przygotowuje także poradnik dla LGD, w którym będą także interesujące nowe informacje dla tych osób.

CCLD guidance_tłumaczenie