Wybrano 28 LSR w województwie kujawsko-pomorskim – wszystkie, które zgłoszono do konkursu. Kujawsko-pomorskie to jedyne województwo, gdzie jest 7 LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Poniżej szczegóły:

Kuj-pom lista_ ocenionych i wybranych LSR