Zakończono wybór LSR w całym kraju. Wygląda na to, że  wybrano do realizacji 322 LSR, w tym 24 monofunduszowe „rybackie”. Nie wybrano 15 LSR – 9 „wiejskich” i 6 „rybackich”. W siedmiu województwach wybrano wszystkie złożone LSR, w trzech kolejnych wybrano wszystkie „wiejskie” LSR, a nie wybrano tylko po jednej monofunduszowej „rybackiej” LSR.

W województwie podlaskim wybrano wszystkie złożone – 13 LSR. Informacja o wyborze znajduje się pod linkiem http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zarzad-wojewodztwa-zatwierdzil-liste-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr.html

W województwie podkarpackim wybrano wszystkie złożone – 28 LSR, w tym dwie monofunduszowe „rybackie”. Stosowana uchwała Zarządu Województwa poniżej.

Uchwała podkarpackie wybór LSR

W województwie lubuskim wybrano wszystkie „wiejskie” LGD i jedną monofunduszową „rybacką”. Nie wybrano 1 LSR „rybackiej”.  Lista ocenionych LSR w tym województwie poniżej.

Lubuskie Lista ocenionych LSR