Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Poniżej zamieszczam zapytanie ofertowe na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii , zwanego dalej „wyjazdem studyjnym” dla 30 osób dorosłych
w okresie od dnia 25.09.2018 r. do dnia 29.09.2018 r
.

ZAPYTANIE-OFERTOWE-wyjazd-studyjny-Portugalia

FORMULARZ-OFERTY-WRAZ-Z-ZAŁĄ„CZNIKAMI-01-03.08-1

Odpowiedzi-na-pytania-do-zapytania-ofertowego

Unieważnienie-postępowania-ofertowego