Poniżej zamieszczam zapytanie ofertowe na zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego na obszar działania Lokalnych Grup Działania w Portugalii , zwanego dalej „wyjazdem studyjnym” dla 30 osób dorosłych
w okresie od dnia 25.09.2018 r. do dnia 29.09.2018 r
.

ZAPYTANIE OFERTOWE wyjazd studyjny Portugalia

Szczegółowy przedmiot zamówienia FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄ„CZNIKAMI 01-03.08

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄ„CZNIKAMI 01-03.08

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Unieważnienie postępowania ofertowego