Deklaracja z Tartu ws. podejścia LEADER/RLKS po 2020 roku

Europejskie Stowarzyszenie Lokalnych Grup Działania – ELARD, opracowało deklarację dotyczącą podejścia LEADER/RLKS w okresie programowania UE 2021-2027. Deklaracja uwzględnia wyniki konferencji ELARD pt. “Odnowienie podejścia LEADER/RLKS po roku 2020; 25 lat wdrażania LEADER w Europie”, która odbyła się w miejscowości Tartu w Estonii. W konferencji udział wzięło 140 delegatów z 25 krajów Europy. Reprezentowali oni ok. 2 000 lokalnych grup działania, sieci LGD, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejską Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz sieci rozwoju obszarów wiejskich i ministerstwa państw członkowskich UE. Poniżej tekst deklaracji w wersji polskiej. W oryginale Deklaracja dostępna jest na stronie ELARD: www.elard.eu

Deklaracja z Tartu

10 maja Parlament Europejski podjął Rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD). Poniżej tekst tego dokumentu.

PE Rezolucja o RLKS i ZIT 10_05_2016

 

Seminarium nt. europejskich doświadczeń wdrażania LEADER/RLKS

W dniu 9 czerwca w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się seminarium „„Doświadczenia europejskie we wdrażaniu podejścia LEADER i RLKS”. Polska Sieć LGD była głównym organizatorem tego wydarzenia.

Poniżej znajdują się program spotkania i prezentacje.

W podsumowaniu dyskusji Minister Ryszard Zarudzki podkreślił znaczenie zdobywania wiedzy na podstawie doświadczeń z wdrażania podejścia LEADER i RLKS w innych krajach, w tym korzystanie z takiej możliwości, jaką jest członkostwo w europejskiej sieci LGD – ELARD. Zadeklarował wsparcie dla starań, aby Polska była reprezentowana w tej organizacji poprzez pełnoprawnego jej członka.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji seminarium MRiRW i FAPA.

Program seminarium 9 czerwca 2016 r.

ELARD-May-2016 EN

Leader w Estonii EN

RLKS w Portugalii EN

RLKS w Szwecji EN

 

Wybrano w Polsce 322 LSR

Zakończono wybór LSR w całym kraju. Wygląda na to, że  wybrano do realizacji 322 LSR, w tym 24 monofunduszowe „rybackie”. Nie wybrano 15 LSR – 9 „wiejskich” i 6 „rybackich”. W siedmiu województwach wybrano wszystkie złożone LSR, w trzech kolejnych wybrano wszystkie „wiejskie” LSR, a nie wybrano tylko po jednej monofunduszowej „rybackiej” LSR.

W województwie podlaskim wybrano wszystkie złożone – 13 LSR. Informacja o wyborze znajduje się pod linkiem http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zarzad-wojewodztwa-zatwierdzil-liste-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr.html

W województwie podkarpackim wybrano wszystkie złożone – 28 LSR, w tym dwie monofunduszowe „rybackie”. Stosowana uchwała Zarządu Województwa poniżej.

Uchwała podkarpackie wybór LSR

W województwie lubuskim wybrano wszystkie „wiejskie” LGD i jedną monofunduszową „rybacką”. Nie wybrano 1 LSR „rybackiej”.  Lista ocenionych LSR w tym województwie poniżej.

Lubuskie Lista ocenionych LSR

 

Wybór LGD – pomorskie i warmińsko-mazurskie

W dwóch kolejnych województwach – pomorskim i warmińsko-mazurskim wybrano łącznie 32 LSR – wszystkich LGD, które złożyły wnioski. Z tym, że w każdym województwie, jedna LSR nie otrzymała dwóch funduszy, o które aplikowała LGD. W tych dwóch województwach wybrano 4 LSR dwufunduszowe, 22 „wiejskie” i 6 „rybackich”. Szczegóły poniżej.

Pomorskie Uchwała Komisji ds wyboru

LGD_LGR_WarmiaMazury_2016

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl