4 dyrekcje generalne Komisji Europejskiej: AGRI, EMPL, MARE i REGION opublikowały projekt wspólnych wytycznych na temat Rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

CLLD_guidance_13.02.25_pl