Nasze propozycje w odpowiedzi na pismo z MRiRW w sprawie § 8 wypracowane przez Sieci Regionalne LGD w piśmie
do ministra R. Zarudzkiego.

pismozarudzki(1)