W dniu 20 lipca br. zarząd Polskiej Sieci podpisał umowę z FAPA na realizację projektu „Cykl seminariów „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru jako przykłady dobrych praktyk.

W ramach jego przewidziano realizację czterech seminariów:

  • 14-15 września dla województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego,
  • 21 – 22 września dla województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego,
  • 5-6 października dla województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
  • 12-13 października dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Łączna wartość dofinansowania 110 268,60 zł w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017.

W związku z powyższym poszukujemy osób z poszczególnych województw, które podzieliłyby się dobrymi praktykami w zakresie:

– promocji jakości życia na wsi,

– rozwoju obszarów wiejskich,

– wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych miejsc pracy,

– planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

Ponadto osoby te poprowadziłyby warsztaty w mniejszych grupach na temat:

– rola animatora – doradcy w przygotowaniu wniosków promujących jakość życia na wsi,

– rola animatora – doradcy w przygotowaniu wniosków dot. rozwoju obszarów wiejskich,

– rola lgd jako podmiotu wpierającego rozwój przedsiębiorczości,

– wyzwania stojące przed lgd.

Zależy nam na przedstawianiu projektów realizowanych w ramach LSR z poprzedniego i obecnego okresu programowania oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych. W projekcie dla prelegentów przewidzieliśmy wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani lub znali osoby, które mogłyby zaprezentować dobra praktyki, to proszę niezwłocznie o kontakt.

Ponadto chciałbym Państwa prosić o rozpowszechnienie w lgd w swoich regionach powyższej informacji, jak również informacji o postępowaniach, które prowadzimy w sprawie wyboru ośrodków szkoleniowych. Postępowania dostępne są na https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl i mają nadane kolejno numery: 30/21/07/2017 (kujawsko-pomorskie, mazowieckieg, podlaskie, warmińsko-mazurskie), 51/21/07/2017 (lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie); 52/21/07/2017 (lubelskie, łódzkie, podkarpackie, świętokrzyskie); 53/21/07/2017 (dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie).

Zapytania dostępne są też na stronie http://lgd-srws.pl/menu/zapytania/

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Sadłocha

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.