Zgodnie z treścią podaną niżej zachęcam do udziału w tym szkoleniu, zostaliśmy jako PS LGD poproszeni o koordynację szkolenia i wsparcie w rekrutacji. I jeszcze prośba potwierdzając udział dajcie nam do wiadomości na adres polskasieclgd@wp.pl

Pozdrawiam Janusz Bartczak.

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10 maja 2017 r., w siedzibie Centrali ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33, Departament Działań Delegowanych ARiMR organizuje spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z zakresu trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot oraz Portalu Ogłoszeń ARiMR.

W związku z powyższym zapraszam za Pana pośrednictwem po 2 przedstawicieli Wojewódzkich Sieci LGD do udziału w spotkaniu. Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji sieciom wojewódzkim i

zgłoszenie osób na do dnia 05 maja 2017 r. na adresy mailowe: aneta.jaguscik@arimr.gov.pl oraz klara.anuszewska@arimr.gov.pl. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu. Szkolenie dla przedstawicieli sieci jest bezpłatne.

Z góry dziękuje za koordynację listy osób.
W załączeniu przekazuję program spotkania.

Z poważaniem,
Bartosz Szymański
Zastępca Dyrektora
Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Tel. 22/318 43 50