Konferencja „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – nowe otwarcie”

W dniu 23 marca 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – nowe otwarcie”. Około 400 uczestników powitała Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów. Pan Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds Społeczeństwa Obywatelskiego zaprezentował założenia Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  W pięciu panelach dyskutowano o:

I) ewolucji formuły Rady Działalności Pożytku Publicznego – zaproponowano m.in. utworzenie nowego ciała skupiającego ok. 100 osób,

II) barierach ustawowych rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

III) reformie FIO – nowe propozycje mogą pojawić się jeszcze w tym półroczu (jednym z Panelistów był Karol Gutsze z Lokalnej Grupy Działania „Bory tucholskie”)

IV) promocji wolontariatu – proponuje się m.in. utworzenie Polskiego Korpusu Solidarności

V) edukacji obywatelskiej w szkole i mediach publicznych.

W panelu II uczestniczyli Dorota Goetz z Dolnośląskiej Sieci Partnerstw i Krzysztof Kwatera, Wiceprezes Polskiej Sieci LGD. Poniżej wystąpienie przygotowane na to spotkanie przez Krzysztofa Kwaterę. W swoim wystąpieniu Dorota Goetz zwróciła także uwagę  na potrzebę partnerskich relacji pomiędzy sektorami: publicznym i pozarządowym.

Tezy_2 do wystąpienia na konferencji w dniu 23 marca 2016 r

RE: Uwagi do Wytycznych w zakres

Witam
Jestem za wysłaniem uwag. Konieczne jest też spotkanie w Ministerstwie, myślę że początek roku byłby dobrym terminem. Pozdrawiam Bożena Pełdiak

Koleżanki i koledzy,
1) Ponieważ nie było uwag do propozycji – załączone uwagi do Wytycznych wyślemy w imieniu Polskiej Sieci LGD.
2) Czy uważacie za zasadne spotkanie z MRiRW w sprawie zatwierdzonej wersji PROW. Jeśli tak, to od razu kiedy? Przy okazji wyjaśniam, że w MRiRW potwierdzają, że nie ma łącznego limitu dla projektów LGD (grantowych i własnych) czyli odpowiednie zdane4i należy czytać tak, ze zapis dotyczy beneficjentów innych niż jednostki sektora publicznego i innych niż LGD. Słusznie – inaczej duże LGD byłyby pokrzywdzone.
Pozdrawiam,
K. Kwatera

W dniu 2014-12-14 22:53:35 użytkownik kwatera napisał:
> Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, Przesyłam w załączeniu
> propozycję uwag do Wytycznych ze strony Polskiej Sieci LGD, a inne podmioty proszę o poparcie naszych uwag dla zwiększenia roli sektora społeczno-gospodarczego i lokalnego samorządu terytorialnego w komitetach monitorujących.
> Pozdrawiam,
> K. Kwatera
>
>

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl