Wybrano w Polsce 322 LSR

Zakończono wybór LSR w całym kraju. Wygląda na to, że  wybrano do realizacji 322 LSR, w tym 24 monofunduszowe „rybackie”. Nie wybrano 15 LSR – 9 „wiejskich” i 6 „rybackich”. W siedmiu województwach wybrano wszystkie złożone LSR, w trzech kolejnych wybrano wszystkie „wiejskie” LSR, a nie wybrano tylko po jednej monofunduszowej „rybackiej” LSR.

W województwie podlaskim wybrano wszystkie złożone – 13 LSR. Informacja o wyborze znajduje się pod linkiem http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zarzad-wojewodztwa-zatwierdzil-liste-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr.html

W województwie podkarpackim wybrano wszystkie złożone – 28 LSR, w tym dwie monofunduszowe „rybackie”. Stosowana uchwała Zarządu Województwa poniżej.

Uchwała podkarpackie wybór LSR

W województwie lubuskim wybrano wszystkie „wiejskie” LGD i jedną monofunduszową „rybacką”. Nie wybrano 1 LSR „rybackiej”.  Lista ocenionych LSR w tym województwie poniżej.

Lubuskie Lista ocenionych LSR

 

Wybór LGD – pomorskie i warmińsko-mazurskie

W dwóch kolejnych województwach – pomorskim i warmińsko-mazurskim wybrano łącznie 32 LSR – wszystkich LGD, które złożyły wnioski. Z tym, że w każdym województwie, jedna LSR nie otrzymała dwóch funduszy, o które aplikowała LGD. W tych dwóch województwach wybrano 4 LSR dwufunduszowe, 22 „wiejskie” i 6 „rybackich”. Szczegóły poniżej.

Pomorskie Uchwała Komisji ds wyboru

LGD_LGR_WarmiaMazury_2016

LGD wybrane z łódzkiego i zachodniopomorskiego

W województwie łódzkim wybrano 16 LGD wiejskich i 1 LGD rybacką. Nie starczyło środków dla 1 LGD wiejskiej i 1 LGD rybackiej. Szczegóły poniżej.

Łódzkie uchwała Komisji ds wyboru

Ze strony Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

Ostatecznie 17 LSR zostało wybranych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (9 LSR – finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 5 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego). 1 LSR nie została wybrana do realizacji LSR z powodu braku dostępnych środków na realizację tej LSR.

Zachodniopomorskie lista_ocenionych_lsr

Wybrano LGD w kolejnych województwach

Wybrano LGD w województwach dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim i śląskim.

W województwie dolnośląskim wybrano 16 LGD, w tym jedną dwufunduszową. Nie wybrano jednej LGD „wiejskiej” i jednej monofunduszowej „rybnej” LGD. Poniżej stosowna uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląskie Uchwała Zarządu ws wyboru LSR

W województwie małopolskim wybrano wszystkie – 32 LGD, w tym jedną dwufunduszową.  Poniżej stosowana uchwała Komisji ds. wyboru LSR.

Małopolskie Uchwała Komisji ws wyboru LSR

W województwie wielkopolskim wybrano 29 „wiejskich” LGD i dwie monofunduszowe „rybackie” LGD. Nie wybrano dwóch LGD „wiejskich” i jednej monofunduszowej „rybackiej” LGD. Poniżej lista ocenionych LSR.

Wielkopolskie lista ocenionych LSR

W województwie śląskim wybrano wszystkie – 14 „wiejskich” LGD i dwie spośród trzech monofunduszowych „rybackich” LGD. Link do listy ocenionych LSR to http://prow.slaskie.pl/czytaj/lista_ocenionych_lokalnych_strategii_rozwoju

 

 

Pierwsze wybrane LSR

W województwie świętokrzyskim, opolskim i mazowieckim wybrano jedne z pierwszych LSR.

Lista ocenionych LSR w województwie mazowieckim jest dostępna pod adresem: http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie_o_wyborze_strategii.html. Niestety 3 LSR nie zostały wybrane.

W województwie świętokrzyskim wybrano wszystkie LSR „wiejskie” – 17 i jedną z dwóch monofunduszowych LSR „rybackich”. Poniżej uchwała Zarządu Województwa z listą ocenionych LSR.

Świętokrzyskie lista ocenionych LSR

Podobnie w województwie opolskim – wybrano (część warunkowo) wszystkie LSR zgłoszone do konkursu – 10 „wiejskich” i jedną „rybacką”. Poniżej uchwała Komisji.

Opolskie lista ocenionych LSR

 

Ilość złożonych wniosków o wybór LSR

W załączeniu ile jest obecnie wniosków o realizację LSR. Ile z tego zostanie – dowiemy się najprawdopodobniej dopiero w maju. Tabela nie uwzględnia (prawdopodobnie siedmiu) LGD w miastach woj. kujawsko-pomorskiego.
Moje pytania i refleksje (na część z nich mogą odpowiedzieć LGD):

Pytanie 1 – ile LSR tylko z EFMR pokrywa obszary, na których nie ma innych LSR. Pytanie 2 i 3 – Z jakich powodów LSR są tylko z EFMR? Ile z nich mogło być w wielofunduszowych, a wybrało tylko EFMR? Przy założeniu, że LSR tylko z EFMR w kujawsko-pomorskim i podlaskim nakładają się na inne LSR, to wtedy 31 LSR na 32 jest wielofunduszowych tj. 96,9% czyli prawie wszystkie LGD, które mogły wybrać RPO – to zrobiły. To, że jest tylko jedna LSR czterofunduszowa wynika zapewne głównie z faktu, że nie każda (i raczej mniejszość) LSR mogła zastosować EFMR (wymogi odnośnie określonego poziomu zatrudnienia w sektorze rybactwa i rybołówstwa, sprzedaży ryb i zarybiania).

Krzysztof Kwatera

Złożone wnioski o wybór LSR

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl