I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejscia LEADER

W dniu 8 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER. Przewodniczącym Grupy jest Witold Magryś – koordynator śląskiej sieci LGD jako przedstawiciel Polskiej Sieci LGD. W skład Grupy wchodzą jeszcze Janusz Bartczak – Prezes Polskiej Sieci LGD jako przedstawiciel Grupy Roboczej ds. KSOW oraz wielu przedstawicieli regionalnych sieci LGD – członków Polskiej Sieci LGD.

Gościem na pierwszym posiedzeniu był Minister Ryszard Zarudzki.  Grupa na pierwszym posiedzeniu m.in. przyjęła swój regulamin, wybrała Zastępcę Przewodniczącego z grona przedstawicieli samorządów województw oraz zapoznała się wnioskami do Planu Działania KSOW na lata 2016-2017 odnośnie projektów szkoleń dla LGD. Jeden z tych wniosków złożyła Polska Sieć LGD na szkolenie animatorów rozwoju lokalnego, którymi jest większość pracowników LGD.

Prezentacje multimedialne z konferencji „PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 – NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA”.

Poniżej znajdują się gotowe do pobrania prezentacje multimedialne z konferencji „PODEJŚCIE LEADER 2014-2020 – NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA” ,która odbyła się 30 września w Koszęcinie.

 

R.Bukowska_inkubator_kuchenny_30.09.2015

T.Paluch_Kapitał_społeczny_a_projekty_grantowe_Koszęcin_30.09.2015

Wybór LSR_Koszęcin_30.09.2015

Projekty grantowe w podejściu LEADER 2014-2020_Koszęcin_30.09.2015

Wsparcie przedsiębiorczości w podejściu LEADER 2014-2020_Koszęcin_30.09.2015

Dostępne środki i zaliczki – LEADER 2014-2020_Koszęcin_30.09.15

Zmieniony podział środków na województwa w Działaniu LEADER/RLKS

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją informujemy, że podjęte m.in. przez Polską Sieć LGD starania o zmianę podziału środków na województwa w ramach Działania LEADER/RLKS zakończyły się powodzeniem. Dziękujemy za wsparcie ze strony parlamentarzystów, senatorów i niektórych zarządów województw.

Najważniejszą informacją jest to, że w sytuacji gdyby zabrakło środków dla wszystkich LGD, środki rozdzielone zostaną na wszystkie województwa proporcjonalnie czyli zabranie ich w jednakowym stopniu w każdym województwie. Mamy jednak nadzieję, że środków wystarczy dla wszystkich wnioskujących o realizację LSR.

Poniżej pismo od Dyrektora DROW MRiRW w tej sprawie do wybranych podmiotów, w tym PS LGD.

Z MRiRW 1-07-2015 str2 Z MRiRW 1-07-205 str3 Z MRiRW 1-07-2015 str1

II wersja PROW 2014-2020 i konsultacje społeczne

Poniżej znajduje się II wersja PROW 2014-2020.

FINAL 2014_01_24_III_PROJEKT_PROW

W dniu 5 lutego 2014 r. w MRiRW odbyła się prezentacja tej wersji Programu.

Do dnia 10 lutego 2014 r. trwają konsultacje Programu. Uwagi należy zgłaszać na formularzu, zamieszczonym na stronie MRiRW. Poniżej uwagi wypracowane przez Polską Sieć LGD.

Zbiorcze_2 uwagi do II wersji PROW 2014

Zachęcamy do, jak najliczniejszego przez LGD w Polsce, złaszania uwag do MRiRW.

Prace nad nowym PROW 2014-2020

Trwają prace nad Umową Partnerską i PROW 2014-2020, choć od lipca 2013 roku nie pojawiła się oficjalnie nowa wersja Programu.
W grudniu powstała nowa wersja Umowy Partnerskiej, ale nie jest ona oficjalnie udostępniona.

Grupa Tematyczna ds. podejścia LEADER spotkała się ostatnio we wrześniu 2013 r. Na tym spotkaniu powołano zespół ds. opracowania podręcznika dla LGD w zakresie przygotowania LSR. W zespole są trzy osoby reprezentujace LGD i jedna LGR. Zespół miał dwa spotkania – organizacyjne i następne z pierwszymi propozycjami zapisów. Poszukujemy m.in. dobrych przykładów innowacyjnych projektów – najlepsze mają szanse znaleźć się w podręczniku.

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl