Deklaracja z Tartu ws. podejścia LEADER/RLKS po 2020 roku

Europejskie Stowarzyszenie Lokalnych Grup Działania – ELARD, opracowało deklarację dotyczącą podejścia LEADER/RLKS w okresie programowania UE 2021-2027. Deklaracja uwzględnia wyniki konferencji ELARD pt. “Odnowienie podejścia LEADER/RLKS po roku 2020; 25 lat wdrażania LEADER w Europie”, która odbyła się w miejscowości Tartu w Estonii. W konferencji udział wzięło 140 delegatów z 25 krajów Europy. Reprezentowali oni ok. 2 000 lokalnych grup działania, sieci LGD, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejską Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz sieci rozwoju obszarów wiejskich i ministerstwa państw członkowskich UE. Poniżej tekst deklaracji w wersji polskiej. W oryginale Deklaracja dostępna jest na stronie ELARD: www.elard.eu

Deklaracja z Tartu

Konferencja „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – nowe otwarcie”

W dniu 23 marca 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – nowe otwarcie”. Około 400 uczestników powitała Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów. Pan Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds Społeczeństwa Obywatelskiego zaprezentował założenia Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  W pięciu panelach dyskutowano o:

I) ewolucji formuły Rady Działalności Pożytku Publicznego – zaproponowano m.in. utworzenie nowego ciała skupiającego ok. 100 osób,

II) barierach ustawowych rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

III) reformie FIO – nowe propozycje mogą pojawić się jeszcze w tym półroczu (jednym z Panelistów był Karol Gutsze z Lokalnej Grupy Działania „Bory tucholskie”)

IV) promocji wolontariatu – proponuje się m.in. utworzenie Polskiego Korpusu Solidarności

V) edukacji obywatelskiej w szkole i mediach publicznych.

W panelu II uczestniczyli Dorota Goetz z Dolnośląskiej Sieci Partnerstw i Krzysztof Kwatera, Wiceprezes Polskiej Sieci LGD. Poniżej wystąpienie przygotowane na to spotkanie przez Krzysztofa Kwaterę. W swoim wystąpieniu Dorota Goetz zwróciła także uwagę  na potrzebę partnerskich relacji pomiędzy sektorami: publicznym i pozarządowym.

Tezy_2 do wystąpienia na konferencji w dniu 23 marca 2016 r

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl