Spotkania w Sejmie i Senacie oraz list do Ministra Niezgody

Wcześniej inofrmowaliśmy już o spotkaniu nt. RLKS w dniu 25 lipca 2013 r. w Sejmie z grupą posłów. Efektem spotkania był poniższy apel poselski.

Apel z podpisami

Prosimy o dalsze propagowanie listu wśród posłów z pytaniem czy popierają ten apel.

W dniu 9 października spotkaliśmy sie ponownie z grupą posłów – członków Zespołu Parlamentarnego ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. W efekcie tego spotkania Pani Joanna Bobowska – Przewodnicząca Zespołu rozesłała listy do Marszałków województw z zapytaniem o zastosowanie RLKS w RPO. Odpowiedzi Marszałków pozwalają na dyskusję w tej sprawie w poszczególnych województwach, gdyż podawane powody braku zastosowania RLKS są z reguły bardzo dyskusyjne.

W dniu 13 listopada doszło do spotkania w Senacie, dzięki aktywności Pana Posła Ireneusza Niewiarowskiego. W spotkaniu uczestniczył Pan Marceli Niezgoda, Wiceminister Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dziś Infrastruktury i Rozwoju). Po tym spotkaniu skierowaliśmy pismo do Pana Wiceministra.

List do Ministra Niezgody 23 XI 2013

 

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 067 258-02-41 fundacjalw@poczta.onet.pl