Piotr Sadłocha Prezes Zarządu
Cezary Nowek Wiceprezes Zarządu
Agata Domżał Członek Zarządu
Bożena Pełdiak Członek Zarządu
Joanna Sokólska Członek Zarządu

Tomasz Piłat Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Leonard Pietrow Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Ireneusz Witkowski Członek Komisji Rewizyjnej