Janusz Bartczak Prezes Zarządu

Joanna Sokólska Wiceprezes Zarządu

Witold Magryś Członek Zarządu

Piotr Sadłocha  Członek Zarządu

Bożena Pełdiak Członek Zarządu

 

Katarzyna Jórga Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Tomasz Piłat Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Cezary Adam Nowek Członek Komisji Rewizyjnej