Pismo z dnia 25.10.2012 do p. Stanisława Kalemby, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu dokonywania oceny wniosków LGD w naborze na dodatkowe środki w osi LEADER PROW 2007-2013

S.Kalemba_odrzucanie_LGD_II_konkurs_25.10.2012