Do projektu PROW na lata 2014-2020 Wersja I zgłosiliśmy szereg uwag, które prezentujemy poniżej.

Uwagi_formularz do PROW 2014-2020 Wersja I bez Działania LEADER

Uwagi_formularz do Działania LEADER PROW 2014-2020 Wersja I

130813_SP_Uwagi_do_projektu_PROW_na_lata_2014-2020

WSLGD Uwagi_do_projektu_PROW_na_lata_2014-2020