Odpowiedź MRR na wystosowaną interpelację Pani  Poseł Zofii Ławrynowicz w sprawie grupy roboczej ds. wdrażania podejścia
CLLD.

 

Interperacja