Pismo z dnia 28.06.2012 do p. Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego w sprawie zespołu ds. CLLD.

E. Bienkowska_zespół_CLLD_28.06.2012