Pismo z dnia 28.06.2012 do p. Marka Sawiskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zespołu ds. CLLD

M. Sawicki_zespół_CLLD_28.06.2012