Pismo z dnia 28.06.2012 do p. Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego w sprawie „Założeń do krajowej polityki miejskiej do roku 2020”

E. Bieńkowska_założenia_polityki_miejskiej_28.06.2012